پروژه

طراحی داخلی ساده و راحت

طراحی داخلی

1397

-

600 متر مربع

ترمینال فرودگاه

مهندسی عمران

1387

-

750 متر مربع

کارخانه فولاد

کارخانه

1387

-

900 متر مربع

استادیوم مدرن

مهندسی عمران

1382

-

3000 مترمربع

دانشگاه

تحصیلات

1390

-

850 متر مربع

مرکز تحقیقات علمی

دفتر

1395

-

780 متر مربع

نوسازی خانه

طراحی داخلی

1390

-

800 متر مربع

آپارتمان هوشمند

ساختمان سبز

2020

-

500 متر مربع

هتل لوکس

ساختمان سبز

2018

-

600 متر مربع

بارگذاری بیشتر No Data